Duże zapotrzebowanie na asystentów osób niepełnosprawnych.

Nasza szkoła funkcjonuje już od 8 lat na rynku. Swoją siedzibę mamy w Poznaniu, a filie w 4 miastach na terenie Wielkopolski. Oferujemy możliwość kształcenia się na wielu kierunkach. Zwiększająca się z roku na rok liczba słuchaczy wskazuje na to, że warto nam zaufać. Świadczy również o tym, że sposób przekazywania wiedzy jest atrakcyjny i skuteczny. Dbamy o to, by podążać za potrzebami słuchaczy. Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i sugestie. Wielokrotnie przeprowadzaliśmy ankiety, które umożliwiły nam podniesienie jakość świadczonych usług. Właśnie w wyniku przeprowadzonych ankiet od najbliższego roku akademickiego ruszają dwa nowe kierunki: asystent księgowego oraz asystent osoby niepełnosprawnej. Natomiast zwiększymy liczbę słuchaczy na kierunku fizjoterapeuta. Warto wspomnieć, że właśnie ten kierunek jest najlepiej ocenianym pośród naszych słuchaczy. Przyglądając się trendom można zauważyć, że coraz więcej ludzi chciałoby mówić o sobie fizjoterapeuta. Wiąże się z tym również zwiększające się zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie. Dlatego też warto sobie przypomnieć, czym zajmuje się fizjoterapeuta. Człowiek wykonujący ten zawód ma za zadanie eliminować pewne procesy chorobowe występujące w organizmie pacjenta. Ma on również zapobiegać nawrotom choroby i usuwać dolegliwości w ramach swoich możliwości. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, że fizjoterapeuta ma ciągły i bezpośredni kontakt z ludźmi, musi więc być obdarzony empatią. Empatią musi być również obdarzony ktoś, kto decyduje się na kierunek asystent osoby niepełnosprawnej. Jest to potrzebne, gdyż głównym zadaniem takiej osoby jest szeroko pojęta pomoc osobie niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera również rodzinę podopiecznego ułatwiając np. kontakt z otoczeniem, wdrażanie do różnych programów oferowanych przez instytucje. Kolejnym otwieranym kierunkiem jest asystent księgowego. Osoba kształcąca się w tej dziedzinie jest przygotowywana do współpracy z księgowymi. Praca u boku kogoś doświadczonego może być doskonałym czasem na pogłębianie i systematyzowanie zdobytej wiedzy. Wiadomo, że praktyka czyni mistrza. Również jeśli chodzi o absolwentów kierunku asystent księgowego. Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły!