Zarządca nieruchomości Wrocław

Nasza firma z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się pomocą przede wszystkim wspólnotom mieszkaniowym, ale również zakładom komercyjnym i korporacjom. Nasz zarządca nieruchomości obsługuje te społeczności w zakresie administracji, księgowości, prawa, a także kwestiach technicznych. Korzysta przy tym z nowoczesnych systemów elektronicznych, zapewniając również wgląd do dokumentacji dotyczącej poszczególnego mieszkańca. Oferowane przez naszą firmę usługi cechują się również elastycznością, bowiem przez cały okres trwania umowy istnieje możliwość negocjacji jej warunków.

Zarządca nieruchomości Wrocław