Komornik sądowy Częstochowa

Komornik Sądowy Aneta Szczepańska działający przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie pozostaje w mocy rozpocząć egzekucję na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej, wyłączając sprawy o egzekucję nieruchomości. Aby rozpocząć procedurę komorniczą należy złożyć na ręce przedstawiciela Kancelarii wniosek zawierający możliwie największą ilość informacji dotyczących dłużnika wraz z dokumentacją stanowiącą dowód na należność finansową. Zachęcamy do skorzystania z konsultacji bezpośrednich lub do kontaktu telefonicznego.

Komornik sądowy Częstochowa