Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Minister Środowiska w swoim rozporządzeniu z 2016 roku określił wymóg przygotowywania tego opracowania. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dotyczy warunków zagospodarowania przestrzennego, prowadzenia różnego rodzaju robót czy wykorzystania danego terenu w innych określonych w podstawie prawnej celach. Jest to opracowanie niezbędne, by stwierdzić przydatność gruntu do realizacji zaplanowanych inwestycji. Zawiera zarówno opis obecnych warunków i właściwości gruntu, jak i prognozy potencjalnych zmian w przyszłości.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska