Prognozy finansowe

Przygotowywanie biznesplanów jest możliwe, gdy zna się prognozy finansowe, czyli prawdopodobne zyski i straty. Można je przewidzieć na podstawie analizy danych statystycznych gospodarki rynkowej. Sprawdza się również sytuację materialną danej firmy i dostosowuje plan do celów, które przedsiębiorstwo planuje osiągnąć. Właściwie przygotowany biznesplan pomaga w rozwoju firmy. Planowanie działań biznesowych może być krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe. W biznesplanie zawiera się streszczony opis przedsięwzięcia, informacje o firmie oraz charakterystyka usługi czy produktu.

Prognozy finansowe