Ochrona praw konsumenta Warszawa

Nasza kancelaria niesie pomoc w zakresie doradztwa dotyczącego takich kwestii jak ochrona praw konsumenta. Zajmujemy się m.in. sporządzaniem i opiniowaniem umów, a także prowadzeniem postępowań reklamacyjnych. Przygotowujemy też powództwa czy wnioski i prowadzimy sprawy przed powołanymi do tego organami. Zajmujemy się również doradztwem w zakresie regulacji mówiących o praktykach noszących znamiona nieuczciwej konkurencji. Oferujemy też pomoc przy sporządzaniu umów handlowych i dystrybucyjnych. Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Warszawie.

Ochrona praw konsumenta Warszawa