Odpowiedzialność prokurenta

Zarząd spółki ma prawny obowiązek powołania pracownika, który otrzyma uprawnienia do szczególnego reprezentowania interesów przedsiębiorstwa. Specjalny przedstawiciel zyskuje możliwość wspierania menedżerów najwyższego szczebla, a także występowania w imieniu firmy w czynnościach procesowych. W przypadku, kiedy sytuacja gospodarcza podmiotu uniemożliwia dalsze funkcjonowanie, ten powinien wystąpić z wnioskiem do sądu upadłościowego. Nie jest to odpowiedzialność prokurenta - to mocodawca ma obowiązek złożenia stosownych dokumentów w terminie.

Odpowiedzialność prokurenta