Licytacje komornicze ruchomości

Egzekucja majątku dłużnika odbywa się poprzez wpisanie przedmiotu lub środków finansowych do protokołu. Odzyskiwanie należności przebiega wskutek zbycia zajętego mienia. Może się to odbyć w popularnej formie, jaką są licytacje komornicze ruchomości. W ogłoszeniu podawana jest cena wywoławcza, która stanowi dokładnie 75% wartości przedmiotu. Taksacji dokonuje rzeczoznawca, sam funkcjonariusz lub powołany biegły. Dłużnik musi zostać powiadomiony o odbywającej się sprzedaży najpóźniej trzy dni przed wyznaczoną datą.

Licytacje komornicze ruchomości