Transport towarów

Zapewniamy przewóz powierzonych ładunków na terenie Polski i Unii Europejskiej zarówno w pojedynczych, jak i okazjonalnych oraz regularnych kursach. Transport towarów, które zostają nam powierzone, odbywa się w naszej flocie pojazdów, posiadającej wymagane badania techniczne. Samochody, którymi dysponujemy, są wyposażone w sprzęt przeznaczony do zabezpieczania ładunków, czyli pasy, maty antypoślizgowe oraz kątowniki, a także belki, gaśnicę i ADR. Ponadto mamy wykupione ubezpieczenie OC przewoźnika.

Transport towarów