Tłumaczenia naukowe polsko-angielskie

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług dotyczących pisania i korekty specjalistycznych tekstów. Oferujemy tłumaczenia naukowe polsko-angielskie (artykułów z dziedzin przyrodniczych, np. medycznych, rolniczych, biologicznych czy ekonomicznych). Redagujemy m.in. artykuły, odpowiedzi na recenzje, prezentacje, streszczenia (na konferencje), listy przewodnie oraz inne, również niestandardowe zlecenia. W przypadku korekt pomagamy z zakresu gramatyki, interpunkcji, stylistyki, ortografii czy wydźwięku i logiki całego pisma.

Tłumaczenia naukowe polsko-angielskie