Przegląd gazowy we wspólnocie mieszkaniowej

Klientom instytucjonalnym, zarządcom nieruchomości oraz spółdzielniom oferujemy przeprowadzanie okresowych inspekcji w zakresie sprawności instalacji i ogólnego stanu obiektu. Z nami przegląd gazowy we wspólnocie mieszkaniowej zostanie wykonany profesjonalnie, sprawnie i rzetelnie. Pracujemy we wszystkich typach budynków, tych mieszkalnych, usługowych oraz przemysłowych. Kontrolujemy przewody kominowe, instalacje elektryczne i wszystkie inne części składowe budowli. Każde badanie podsumujemy szczegółowym protokołem gdzie opiszemy stan faktyczny oraz nasze rekomendacje.

Przegląd gazowy we wspólnocie mieszkaniowej