Ocena efektywności energetycznej kotłów

Dostosowanie wydajności systemów grzewczych nieruchomości do zapotrzebowania osób przebywających na jej terenie jest kluczem do zrównoważonej gospodarki cieplnej budynku. Przeprowadzana przez naszą firmę okresowa ocena efektywności energetycznej kotłów to sposób na opracowanie optymalnej strategii użytkowania sieci grzewczej. Pozwala ona również na zapobieganie potencjalnym usterkom w rodzaju nieszczelnej instalacji lub zanieczyszczonej powierzchni wymiany ciepła, które mogłyby stanowić zagrożenie dla użytkowników.

Ocena efektywności energetycznej kotłów