Wycena nieruchomości lokalowych Szczecin

Z wykorzystaniem informacji na temat specyfiki danego obiektu, a także zmian zachodzących na rynku wykonywana jest przez nas wycena nieruchomości lokalowych na terenie Szczecina. Do zrealizowania naszych usług wykorzystywana jest chociażby taka dokumentacja dotycząca konkretnych mieszkań, jak przykładowo odpis z księgi wieczystej, zawierający wszystkie aktualne dane, dokumentacja techniczna budynku, ale także akty notarialne, które potwierdzają prawa własności do danego obiektu osoby występującej z takim wnioskiem.

Wycena nieruchomości lokalowych Szczecin