Terapia TMS

Podczas choroby stosuje się różnorodne środki medyczne mające na celu wyeliminowania lub spowolnienie danych objawów. W przypadku zaburzeń neurologicznych i psychicznych stosowana jest terapia TMS. Metoda ta dostarcza do mózgu powtarzalne bodźce w formie pola magnetycznego. Tego typu leczenie pozwala na skoncentrowanie się wokół jednej części mózgu. Stymulacja magnetyczna ma za zadanie m.in. zmianę poziomu ekspresji receptorów, modulację plastyczności synaptycznej oraz obniżenie progu przewodnictwa synaptycznego.

Terapia TMS